Copyright

(©) Copyright 2017 – 2024

Eigendomsrechten
Deze website en de websites EarthSpiritFlute.nl en NativeFlute.nl, welke een onderdeel van EarthSpirit.nl zijn, en de daarop afgebeelde gegevens zijn eigendom van of in licentie bij EarthSpirit.nl. Onder gegevens zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en woordmerken (tezamen: merken). Zij worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op gebruikers van deze website en de websites EarthSpiritFlute.nl en NativeFlute.nl.

Beeld en Geluidsmateriaal
Het beeld en geluidsmateriaal op deze website en de websites EarthSpiritFlute.nl en NativeFlute.nl, welke een onderdeel van EarthSpirit.nl zijn, zijn gebonden aan exclusief gebruik door EarthSpirit.nl, met uitzondering van You Tube filmpjes.

Koppelingen naar websites van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website en de websites EarthSpiritFlute.nl en NativeFlute.nl, welke een onderdeel van EarthSpirit.nl zijn, voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie in die bronnen dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid, met uitzondering van de websites EarthSpiritFlute.nl en NativeFlute.nl, welke een onderdeel van EarthSpirit.nl zijn.

Nederlands recht
Het is gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze website en de websites EarthSpiritFlute.nl en NativeFlute.nl, welke een onderdeel van EarthSpirit.nl zijn, te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder hiervoor van ons voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verkregen. Bij overtreding, op welke wijze dan ook, zal altijd aangifte worden gedaan bij politie en justitie. Het Nederlands recht is van toepassing, daar EarthSpirit.nl zich in Nederland bevind.


Copyright - Privacy Beleid