Medicijnwiel

Eeuwenlang hebben de oorspronkelijke bewoners van het huidige Amerika de vier richtingen van het medicijnwiel gebruikt als een hulpmiddel voor leren en onderwijzen.
Onderstaande leringen zijn gebaseerd op de leringen die ik ontving tijdens mijn verblijven op het reservaat.

In het midden van de cirkel zet ik graag de naam van de Schepper, want zonder de Schepper zou er niets bestaan. Het wiel heeft altijd in directe relatie gestaan met de Schepper. Recht onder de Schepper plaats ik mijzelf, omdat ik dingen voor mezelf moet doen om dit wiel te laten werken.

Binnen de cirkel bevinden zich de vier gebieden. Veel mensen kennen ze als de vier richtingen. Het getal vier heeft veel belangrijke betekenissen voor de Inheemse Bevolking. Binnen deze richtingen bevinden alle heilige leringen van vier.

In het universum zijn er vier richtingen; Oost, Zuid, West en Noord. Er zijn vier winden.Vier seizoenen; Lente, Zomer, Herfst en Winter. Vier rassen van mensen; de Gele (Aziatisch), de Rode (Indianen), de Donker getinte en de Blanke. Vier soorten wezens die ademen; degenen die vliegen (vogels), degenen die vierbenig zijn (de buffel), degenen die tweebenig zijn (de mens) en degenen die kruipen (insecten).

Er zijn vier elementen op aarde; Wind, Vuur, Water en Lucht. De richtingen die in het wiel worden gebruikt, worden altijd met de klok mee gebruikt, omdat dat de manier is waarop de zon beweegt, opkomt en ondergaat.

Het medicijnwiel begint in het Oosten waar we fysiek geboren zijn. We zijn dan baby’s. Ons fysieke zelf begint wanneer we geboren worden.

Dan gaan we door naar het volgende, het Zuiden, het mentale gebied… Wanneer we in de tienerjaren komen, beginnen we onze geest veel meer te gebruiken.

We komen in de volgende richting, namelijk het Westen, het emotionele deel waarin verdriet of pijn is vertegenwoordigd.

De laatste, het Noorden, is het spirituele zelf. Wanneer mensen ouder worden, hebben ze de neiging om meer in hun Spiritualiteit te komen. Vaak wordt ons spiritualiteit geleerd als we jonger zijn, maar we hebben vaak het gevoel dat we het dan niet nodig hebben.

Dit zijn dus de fysieke, mentale, emotionele en spirituele gebieden in het medicijnwiel. Alles moet afhangen van de andere richtingen binnen deze vier. Als iemand bijvoorbeeld ziek werd en fysiek faalde, zou zijn geest natuurlijk worden beïnvloed, hun emoties zouden worden beïnvloed en hun geest zou worden beïnvloed. Als iemand met zijn spirituele zelf te maken had, zou zijn fysieke zelf worden beïnvloed, mentaal zouden ze worden beïnvloed en hun emoties zouden worden beïnvloed.

Het medicijnwiel gaat ook over relaties; hoe je dingen kunt laten werken tussen jou en andere mensen. Er moet balans zijn in ieders leven. Als er evenwicht is, hebben mensen harmonie. Er moet evenwicht zijn in de vier gebieden. Alles in het wiel heeft een relatie met elkaar. Er is geen harmonie als alle of een van deze niet in evenwicht is. Mensen kunnen een zekere mate van vrede en harmonie ervaren als één gebied wordt getroffen; het zal echter niet lang duren.

Als we het hebben over het fysieke gebied, hebben we het over geboorte. Ik zou graag willen denken dat de geboorte een nieuwe dag is, dus dit zou de zon zijn. Voor iedereen betekent de zon warmte en licht. De zon begint zijn nieuwe dag in de richting van het Oosten. Daar komt de zon op… Terwijl de zon een nieuwe dag baart, denken we aan de geboorte. We kunnen de geboorte ook zien als een seizoen, dat is de lente. Als je aan de lente denkt, denk je aan wat het brengt voor de nieuwe zaden. Ik zou dit willen zien als een nieuwe geboorte, een nieuw begin. Zelfs onder mannen en vrouwen in hun reis als getrouwd stel, wanneer ze samenkomen, produceren ze kinderen. Uit de lente komt al nieuw leven.

Vanaf de lente in het oosten gaan we verder naar het zuidelijke gebied dat zomer is, wat de tienerjaren vertegenwoordigt. Op dit punt zijn de zaden gegroeid van baby’s tot tieners. De volgende fase van het medicijnwiel na het Zuiden is het Westen, dat het herfstseizoen zou vertegenwoordigen. De tieners worden dan volwassen. Het Noorden, dat het seizoen van de Winter vertegenwoordigt, vertegenwoordigt de Ouderen. Uiteindelijk worden de volwassenen oudere mannen en vrouwen en worden ze natuurlijk opa’s en oma’s. De erfenis gaat door. De zaden worden gedurende de hele levenscyclus voortgezet. Zelfs nadat de Oudere de zaden heeft doorgegeven, zijn de oude mensen nog steeds in ons. Dit brengt dus het hele groeiproces tot stand.

Als we naar het wiel kijken in de vorm van kleuren, kijken we naar de zon, we zien het licht en we kunnen het identificeren met de kleur geel. Het Zuiden doet ons denken aan rode klei en het morsen van het buffelbloed, dat rood is.

Naar het Westen kijken we naar de bomen, dus ik ga de kleur groen gebruiken voor het Westen. Als we naar het Noorden gaan, denken we aan de winter en natuurlijk is alles in rust. De kleur van het Noorden is wit omdat de Schepper in zijn wijsheid alles bedekt met een witte deken, zodat de zaden in leven blijven en dan regenereren in de lente.

Als we denken aan de zon in het Oosten, zien we de adelaarsgeest. De adelaar is een heilig symbool in de Inheemse gemeenschappen omdat het het enige levende wezen is dat van nature het dichtst bij de zon vliegt, daarom geloven de Inheemse mensen dat de adelaar een boodschapper is voor de Schepper. Het brengt goede boodschappen naar de Schepper. De Adelaar gebruikt de lucht, de windgeest om dicht bij de zon te komen.

Vanuit het oosten, in de richting van de zon, gaan we naar het zuiden. Ik zet de buffelgeest graag in zuidelijke richting omdat de buffel, offers vertegenwoordigt. We associëren de buffel met offers omdat hij vroeger zijn leven bood voor het levensonderhoud van de Inheemse bevolking. Wanneer ze een buffel doodden, gebruikten ze bijna alles van zijn lichaam. Ze maakten er kleding van, schoenen, gebruiksvoorwerpen en eten van de buffels. Dus als we het hebben over de buffel die zijn leven voor ons geeft, denken we aan de gemeenschap. Waarom ik dit zeg is dat als je aan de grootvader buffel denkt, denken we aan zijn leven en dood hier op aarde. Dus als je iets aan de Schepper aanbiedt en bidt, kunnen er goede dingen gebeuren. De buffel toonde veel moed en liefde om voor ons te sterven, dus ik denk graag dat liefde in de zuidelijke richting thuishoort.

Een van de natuurlijke dingen voor een buffel om te doen voor zijn jongen is om het te beschermen. Wanneer de buffels in gevaar zijn, plaatst de kudde al zijn jongen in een cirkel en omringt vervolgens de cirkel. Ze bieden hun leven aan om hun jongen te beschermen en dat is voor mij veel liefde tonen.

Tegenwoordig komt veel van het aanbod voor ceremonies in de zin van doek afdrukken. Het doek heeft het eigenlijk overgenomen van wat de echte offers in ceremonies gebruiken te zijn. Lang geleden werden bessen en vlees gebruikt als offergaven. Offers kunnen ook worden gebruikt in herdenkingsfeesten, om bruiloften te vieren, om wijsheid te zoeken bij ouderen.

In de vier richtingen kijken we naar het Oosten en zien de adelaar de dingen vertegenwoordigen die vliegen, alle vogels die vliegen. Als we naar de volgende richting gaan, namelijk het Zuiden, denken we aan de dingen met vier poten zoals in de buffel. We gaan dan naar het Westen waar we kunnen denken aan de tweebenige, dat is de beer en wij mensen. Hoewel we de wolf met vier poten in het noorden hebben, hebben we in deze richting ook degenen vertegenwoordigd die op de grond kruipen of zwemmen. Deze zijn allemaal gerelateerd in het medicijnwiel.

Nu we verder gaan naar volwassenheid in het Westen, gaan we naar menselijke emotionele gevoelens. Als we naar het Westen kijken zien we de bergen. Uit de bergen komt onze kracht en uithoudingsvermogen. Uit de bergen komen planten, de bomen en dingen als groei. Als we denken aan de bomen die recht omhoog en hoog gaan, betekent dit eerlijkheid. Dus in het Westen leren we over eerlijkheid. Dit is het gebied waaruit de steel van de pijp afkomstig is. Veel leringen van de pijp zullen je leren dat de steel van de pijp als eerlijk wordt beschouwd omdat deze recht is gemaakt.

Uit de planten en de kruiden in het westen komen medicijnen. Dus als we het sweetgrass aansteken, dat we rechtstreeks uit de planten, uit het plantenleven halen, verbranden we het en geneest het ons innerlijk. Op een symbolische manier helen we onze geest en ons lichaam wanneer we het sweetgrass aansteken. We vragen de Schepper ook om onze emoties en onze gevoelens te helen. Als we in deze cirkel met anderen delen, vragen we de Schepper, de genezer, om ons te genezen. We vragen onze spirituele gidsen, de helpers, onze grootvaders en grootmoeders, om voor ons te bidden, om bemiddelaars te zijn en om ons te helpen. Dit is dus een van de toepassingen voor het sweetgrass medicijn.

De andere dingen die we gebruiken zijn de wortels, die nu overigens verloren gaan. Jaren geleden kenden veel van de medicijnmannen en vrouwen de wortels. Ze gebruikten de wortels om natuurlijke ziekten zoals kanker of diabetes en andere ziekten te genezen. Vandaag de dag hebben we niet veel ouderen meer die weten hoe ze de medicijnen moeten maken en hoe ze de wortels moeten gebruiken. Het wordt nu een verloren kunst.

Ik ga weer terug naar het Oosten waar de kleur geel de Aziatische mensen vertegenwoordigt. Wanneer we naar het zuiden kijken, vertegenwoordigt de kleur rood deze richting. Het rood staat voor de rode man. We volgen de cirkel naar het Westen waar de kleur blauw de zwarte mensen vertegenwoordigt. We gebruiken de kleur blauw omdat we in de Chippewa Cree cultuur geen donkere kleuren als zwart in ons wiel gebruiken, dus we vertegenwoordigen de zwarte mensen met de kleur blauw. We gaan verder in de laatste richting, namelijk Noord, en we hebben hier de kleur wit, die onze witte broeders en zusters vertegenwoordigt.

Dus als je naar dit diagram kijkt, denken we aan balans en harmonie. We beginnen in te zien dat als mensen in deze cirkel samenwerken, alles in balans zal zijn. Als de ene kant van de cirkel niet samenwerkt met de andere kant, dan heb je onrust en oorlogen en is er geen vrede en harmonie. Daarom praten de oosterse mensen, zwarte mensen, onze blanke broeders en zusters, over wereldvrede, omdat er zoveel onrust is in de wereld. Er is weinig balans in de wereld omdat wij als mensen niet met elkaar overweg kunnen of willen.

Een andere leer die je in het medicijnwiel zult vinden, is dat we allemaal keuzes hebben. Het leven is een kwestie van keuze. Hoe we de geschenken gebruiken die we hebben gekregen, is een keuzevrijheid. We hebben de vrijheid om te kiezen. Ik ga even terug naar enkele van de geschenken die we uit deze vier richtingen ontvangen.

Als we weer naar het Oosten kijken, kijken we naar het element vuur. Natuurlijk ontvangen we van het vuur warmte en licht. Als je dit geschenk volgt krijg je warmte en licht en licht betekent vaak vriendelijkheid. Als we dit geschenk in ons opnemen, als we naar onszelf kijken als warm en vriendelijk (we dragen allemaal het licht in ons), als we het vuur, het heilige vuur, in ons hebben, dan zullen we in staat zijn om het te verspreiden naar anderen in de medicijnwiel cirkel. Dat is op zich macht. We kunnen vuur dus als positief beschouwen. Er zit veel kracht in deze medicijnwiel cirkel, dus ik zal macht opschrijven als een van de geschenken van het Oosten.

We gaan dan naar het volgende element, namelijk het Zuiden. We zien dan geschenken van Moeder Aarde. De buffel die als leven gevende kracht over de aarde loopt, is een geschenk. Net als het moederschap betekent Moeder Aarde bescherming en overleven. Als ik naar de aarde kijk, geeft het leven aan alles; aan het gras, aan de bomen en al het andere.

De volgende richting waar we naartoe gaan is het Westen, dat is herfst. Als we aan het Westen denken, denken we ook aan de bergen. Als we aan de bergen denken, denken we aan water. Als je naar de met sneeuw bedekte bergen van het Westen kijkt, zie je veel watervallen, dus het geschenk van water is in de richting van het Westen. Het water dat in rivieren en beken stroomt, komt van de gletsjers. Het voedt alle planten, dieren en elk levend wezen. Alles heeft water nodig om te overleven. Het water staat dus in het Westen. Maar ja, het water is blauw, dus we hebben een kleur blauw en groen uit het Westen.

Als we kijken naar het laatste element, Noord, is het geschenk van het Noorden de lucht. Alles heeft de lucht nodig om te overleven. Dit gebied wordt vaak beschouwd als de windgeest. Het geeft ons adem. Het is ook het laatste wat we doen voordat we sterven. We blazen onze laatste adem uit. Lucht is de leven gevende kracht. Het is zuurstof. We kunnen het op veel goede manieren gebruiken. Als bijvoorbeeld de windgeest, de lucht, de wind op zich, in zijn grootste kracht, op een positieve manier werkt, dan is het goed. Maar als er te veel is, kan het ook iets negatiefs zijn. Denk aan stormen en tornado’s. In dit gebied denken we aan sneeuw. Wij, als levende wezens, moeten elke dag een beetje rusten, zodat we goed kunnen functioneren. Als je denkt aan de laatste reis die een Ouderling maakt, zeggen we: sterf hier op aarde of dood of laatste rust. Ouderlingen geloven dat er leven is na de dood en, natuurlijk, terwijl ze ons de zaden hebben nagelaten, zullen we doorgaan op die cirkel in het medicijnwiel.

Dus daar heb je de cirkel – lucht, vuur, aarde en water. Noord, Oost, Zuid en West. Al deze elementen zijn leven gevende krachten.

Als je dit medicijnwiel gebruikt als een positieve invloed in je leven, dan is dat geweldig, maar als je het op een negatieve manier gebruikt, zal het je niet helpen. Vaak doen mensen dingen negatief. Toen ik de vier leven gevende elementen noemde – lucht, vuur, aarde en water – als we op een negatieve manier naar deze elementen zouden kijken, denk er dan gewoon op deze manier over na. Wat als er te veel vuur is? Mensen gaan branden. Te veel hitte, te veel vuur, dingen exploderen. Er zit veel kracht in het element vuur. Het kan levens vernietigen en kosten. Als mensen niet oppassen, als er geen warmte en vriendelijkheid in hen is, zullen ze vroeg of laat verbrand raken. Dat is het soort negatief dat dit geschenk kan brengen als je het niet respecteert.

De aarde, en in de manier waarop ze de bomen vasthoudt, het gras, kan ook negatieven creëren. Dingen kunnen gebeuren zoals bij vulkanen of aardbevingen, die ook levens kunnen kosten. Als er geen balans is in mensen, kan dat ook allerlei problemen veroorzaken. Te veel van alles is niet goed. Te veel energie kan die leven gevende kracht wegnemen. Als we te veel water hebben dat door de bergen stroomt en als iets op aarde niet in balans is, kun je te veel water hebben en kun je overstromingen hebben. Overstromingen kunnen grote steden in een handomdraai weghalen. Je hoeft alleen maar naar het nieuws te luisteren. Water kan leven geven, maar het kan ook een leven kosten.

Je kunt dit concept relateren aan alles in het leven. Als je te veel van iets neemt en verslaafd raakt, kan het negatief zijn. De verslaving begint je te beheersen. Niets op aarde is slecht, zoals het geschapen is. Het is wanneer we het misbruiken dat het slecht wordt.

Dit zijn dus de illustraties die worden gebruikt bij het uitleggen van de kracht van de cirkel. We passen het medicijnwiel toe op een manier die te maken heeft met ons mentale, fysieke, spirituele en emotionele zelf. Als we de cirkel in positieve zin gebruiken, zullen we veel positieve feedback in het leven hebben. Als je bijvoorbeeld een groep kinderen in een kring op straat ziet spelen en ze hebben het naar hun zin, kunnen met elkaar opschieten, dan is dat goed, de goede kracht. Maar als je andere tieners hebt die in bendes zitten, als ze negatieve dingen doen, dan is dat niet in balans en dat is niet goed.

We horen raadsleden vaak praten over groepsdruk. Wanneer een tiener of een jongere wordt beïnvloed door groepsdruk die negatief is, dan zal dat hen veel problemen bezorgen. Maar ze kunnen ook worden beïnvloed door positieve groepsdruk die goed is.

Binnen een cirkel is er altijd veel kracht. Wanneer iemand bijvoorbeeld een steen in het water gooit, ga je het punt van binnenkomst zien. Wat je dan ziet is een kabbelend effect in de vorm van een cirkel. Ieder van ons, wanneer we naar onszelf kijken als dat kleine rotsje, heeft de macht om de gemeenschap waarin we leven negatief of positief te beïnvloeden. We kunnen twee stenen in het water gooien en de kracht van dat kabbelende effect zal groter zijn, drie rotsen of vier rotsen enzovoort, enzovoort. Daarom is een van de uitspraken die ik zo vaak hoor waar dat er een hele gemeenschap nodig is om een kind op te voeden. Wij, zoals in iedereen in de hele gemeenschap, kunnen één kracht worden en een kind op een goede manier opvoeden. We kunnen ons op de manier van cirkels identificeren met inheemse leringen.

Er zijn buffelgeesten in het Zuiden en dan zijn er nog de beren geesten in het Westen. We gebruiken de beren geest in het Westen omdat we het associëren met het feit dat het veel planten ontwortelt wanneer het eet. Planten zijn vertegenwoordigd in het Westen. We gebruiken de beren geest ook voor genezing. De beer is een van de dieren die zichzelf weet te genezen door planten te gebruiken. De leringen die we van de grizzlybeer krijgen zijn kracht en uithoudingsvermogen. Vanuit de bergen, zoals in de rots waar de pijp vandaan komt, kunnen we ons ook identificeren met kracht en uithoudingsvermogen.

Wanneer een beer in gevaar is, staat hij op als een man. Het kan op twee poten staan. Hier zit een les in. Het leert ons dat we als mens, wanneer we geconfronteerd worden met obstakels in ons leven en we nergens heen kunnen rennen, voor onszelf moeten opkomen. We moeten onze problemen onder ogen zien. Er zit veel kracht en uithoudingsvermogen in de leringen van de beer.

Een ander ding dat we in het medicijnwiel gebruiken, is het sweetgrass voor smudging. Als je bijvoorbeeld tabak gaat aanbieden aan Moeder Aarde of als je haar planten gaat gebruiken, of het voedsel in ceremonies, gebruiken we meestal tabaksoffers. Tabak is naast sweetgrass en salie ook een van de medicijnen. Volgens mij wordt salie wordt beschouwd als de smudge van de vrouw.

Wanneer we de sweetgrass-plant plukken, bieden we tabak aan, die we alleen in de zomer plukken. Een van de leringen die we van het sweetgrass krijgen, is dat het vriendelijk en toonbaar is. Het is goed. We kunnen er helemaal overheen lopen en een paar dagen later staat het weer. Het sweetgrass heeft het natuurlijke proces van overleven. Je kunt het verbranden, je kunt het vertrappen of stampen, maar het zal altijd terugkomen. We halen er ook kracht en uithoudingsvermogen uit. Het leert ons vriendelijk en zachtaardig te zijn. Dit zijn de soorten geschenken die we krijgen van de leringen van sweetgrass.

Wanneer we verder gaan naar het noordelijke gebied, wordt de wolvenclan gebruikt. De reden dat de wolf in het noorden wordt gebruikt, is dat hij vaak in een roedel reist. Het leeft in een soort commune met andere wolven. Vaak hangt het overleven van de wolf af van het vermogen om zijn prooi te omcirkelen om te overleven. Nogmaals, in de natuurlijke orde der dingen hangt alles af van de cirkel.

Overleven is ook een sleutelwoord in het concept van het medicijnwiel. Als je het luchtelement of het vuurelement of het waterelement weghaalt, zou er niets overleven. We moeten allemaal met Moeder Aarde werken. Die kracht moeten we allemaal delen. Net als de manier waarop ik eerder uitlegde, als je een fysiek deel van een mens wegneemt, bijvoorbeeld als een persoon gehandicapt is, dan zal het mentale, emotionele of spirituele zelf op de een of andere manier worden beïnvloed.

Als iemand bijvoorbeeld geen spiritualiteit in zijn leven heeft, is er echt geen richting. Wat gaan ze doen met hun emoties, als ze niemand hebben om zich tot te wenden? Als je spiritualiteit hebt, is je geest sterk. Het vult de leegte van leegte..

Je weet dat de Schepper er is en dat je niet alleen bent. Je weet dat je geest in jezelf zit. Als ik naar deze cirkel kijk, is er de Schepper die in mij is. Als ik niet van mezelf hou, kan ik niet van de mensen om me heen houden. Als ik mezelf niet respecteer, kan ik de Schepper of de mensen om me heen niet respecteren. Als ik mezelf niet begrijp, kan ik de Schepper of de mensen om me heen niet begrijpen. Als ik niets over mezelf kan voelen, kan ik niets voelen voor andere mensen.

Dit is waar we vaak praten over de innerlijke kinder-dingen. Er moet dus veel bij mij beginnen, de relatie in mij.

Ik hoop dat ik slechts enkele van de leringen van het medicijnwiel heb uitgelegd. Maar altijd, als je de manier waarop de zon reist volgt, is alles gerelateerd. Het gaat altijd terug naar relaties. Dit zijn slechts enkele voorbeelden in het wiel.

Dus binnen dit eenvoudige wiel begint het met de geboorte, alles wordt geboren. We zijn verbonden met alles wat er om ons heen is. Ik heb ouderlingen horen zeggen dat vaak wanneer we bidden voor de dingen die we nodig hebben, zeker als we goed genoeg kijken, die dingen overal om ons heen zijn. Dat het aan ons is om ze te zien en te gebruiken. We kunnen alle dingen gebruiken die om ons heen leven.

Er zijn meer leringen op het medicijnwiel en ik leer elke dag meer. Ik zeg niet dat alles wat ik zeg waar is. Ik heb nog veel dingen te leren. In het begin begreep ik het wiel niet zoals ik het nu begrijp. Het heeft lang geduurd voordat ik me ermee identificeerde. Het wiel geeft me de kans om te weten dat ik me kan identificeren met mijn eigen behoeften.

Deze leringen zijn behoorlijk diep, maar hoe meer je het wiel bestudeert, hoe meer je het begint te begrijpen …


Copyright - Privacy Beleid