Traditional Healing

De meeste indiaanse stammen hebben tradities over gezondheid en ziekte. Deze tradities zijn niet gebaseerd op de westerse wetenschap. In plaats daarvan komen ze voort uit de overtuigingen van de stam over hoe individuen in het web van het leven passen. Dit web omvat de stam, de hele mensheid, de aarde en het universum. Veel genezingstradities richten zich op harmonie. Genezing vindt plaats wanneer iemand wordt hersteld in harmonie en verbonden met universele krachten.

Traditionele genezing is “holistisch”. Het richt zich niet op symptomen of ziekten. In plaats daarvan gaat het over het totale individu. Healing richt zich op de persoon en zijn omgeving, niet alleen op de ziekte.

Bepaalde mensen in elke stam worden erkend als genezers. Ze ontvangen speciale leringen. Helende tradities worden van de ene generatie op de volgende doorgegeven door middel van visioenen, verhalen en dromen. Mensen ontvangen meestal traditionele genezing door middel van verwijzingen naar de gemeenschap of familie.

Genezing volgt geen schriftelijke richtlijnen. Genezers werken anders met elke persoon die ze helpen. Ze gebruiken hun kruiden, ceremonie en kracht op de beste manier voor elk individu. Genezers kunnen zich in bepaalde aandoeningen hebben gespecialiseerd. Ze kunnen mensen doorverwijzen naar andere genezers, indien van toepassing.

Genezing kan plaatsvinden door middel van zweethutten, ronde tafel gesprekken, drummen, ceremonieel roken van tabak, potlatch ceremonies, kruidengeneeskunde, totem dieren of “vision quests”, om maar een paar praktijken te noemen. Elke stam gebruikt zijn eigen technieken. Het zijn slechts stappen om heel, evenwichtig en verbonden te worden.

Wie zou baat hebben bij traditionele genezing?

Traditionele genezing kan zeer krachtig zijn voor indianen. Het kan een gevoel van verbinding met hun stam en cultuur herstellen. Dit bevordert spirituele, psychologische, emotionele en fysieke genezing.

Sommige traditionele genezers werken alleen met leden van hun eigen stam, terwijl sommige genezers met anderen zullen werken. Sommige mensen die geen Indiaan zijn, geloven dat het werken met een traditionele genezer hen heeft geholpen.

Veel mensen gebruiken de technieken van traditionele genezing. Er is echter een groot verschil tussen traditionele genezing en het gebruik van traditionele technieken. Deelnemen aan een zweethut kan iemand helpen voor een bepaald gezondheidsprobleem, maar niet voor een ander. Ook kan de ervaring heel anders zijn, afhankelijk van wie de zweethut runt.

Traditionele ceremonies omvatten meestal veel meer dan buitenstaanders zich bewust zijn. Wanneer je een ceremonie bijwoont, toon dan respect door te vragen naar richtlijnen voor het observeren of deelnemen.

Hoe werkt traditionele genezing samen met de westerse geneeskunde?

Genezers hebben verschillende opvattingen over het combineren van hun methoden met de westerse geneeskunde. Sommigen zien geen waarde in medische wetenschap of behandelingen. Anderen geloven dat de systemen omgaan met verschillende aspecten van een individu, dus er is geen probleem om beide te gebruiken.

De meeste westerse artsen begrijpen de waarde of het belang van traditionele genezing voor hun Indiaanse patiënten niet. Een paar, vooral in gebieden met grote Indiaanse populaties, staan meer open voor traditionele genezing.

Als je westerse geneeskunde en traditionele genezing combineert, laat het jou arts dan weten over eventuele behandelingen die je gebruikt. Er kunnen interacties zijn. Een traditionele genezer kan bijvoorbeeld een kruidenpreparaat gebruiken om je te helpen slapen. In dat geval zou jou arts waarschijnlijk niet willen dat je slaappillen slikt. Je genezer wil misschien dat je kruiden gebruikt om je systeem te reinigen. Deze kunnen westerse medicijnen beïnvloeden die je gebruikt. Jou arts kan je dan helpen negatieve beïnvloeding te voorkomen.

Waar het op neer komt

Native American traditionele genezing is een holistische benadering van gezondheid. Elke stam heeft zijn eigen genezingstradities.

Traditionele genezers volgen geen standaardprocedure. In plaats daarvan passen ze hun vaardigheden toe op elke persoon afzonderlijk.

Op zichzelf zijn technieken zoals zweethutten of vision quests geen ’traditionele genezing’. Ze hebben de meeste betekenis als onderdeel van een algemene genezingstraditie.


Copyright - Privacy Beleid